Αναλύσεις

Η υπηρεσία αυτή αφορά εδαφολογικές αναλύσεις, αναλύσεις φύλλων και αναλύσεις καρπού. Οι εδαφολογικές αναλύσεις είναι απαραίτητες για να σου δώσουν οι γεωπόνοι του xorafaki.gr μια εξειδικευμένη λίπανση σε σχέση με την καλλιέργειά σου. Η ανάλυση φύλλων εντοπίζει ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα και η ανάλυση καρπού εξασφαλίζει ότι η σοδειά σου δεν θα περιέχει υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων - απαραίτητη  για την πιστοποίηση με όλα τα πρότυπα που σχετίζονται με τη γεωργία.