Θέλω να Μεταποιήσω - Συσκευάσω το Προϊόν μου

Με την υπηρεσία αυτή παίρνεις μια μελέτη, η οποία περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να ξεκινήσεις αποτελεσματικά την επεξεργασία ή/και την τυποποίηση των αγροτικών σου προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσεις να έχεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να υλοποιήσεις την επένδυσή σου όπως τους προμηθευτές (π.χ. μηχανολογικού εξοπλισμού), τις νομοθετικές απαιτήσεις, τις αδειοδοτήσεις, τον προυπολογισμό που θα χρειαστείς ώστε να υλοποιήσεις με επιτυχία την ιδέα σου.